PlESCHOPATA

20 tekstów – auto­rem jest PlES­CHO­PATA.

Miłość umiera za­raz po li­tości, bo nie ma litości 

myśl • wczoraj, 23:43

Za­lej ro­ba­ka, niech też ma coś z życia 

myśl
zebrała 2 fiszki • przedwczoraj, 23:51

Pragnąłeś kiedyś tak bar­dzo, że mu­siałeś ro­nić łzy, żeby się napić 

myśl
zebrała 1 fiszkę • przedwczoraj, 23:50

Ra­ny za­le­wam al­ko­ho­lem, ot­wo­ry im się nie zamykają 

myśl
zebrała 1 fiszkę • 12 czerwca 2019, 21:59

Z prochu pow­stałeś, w proch się obrócisz; jak nie zażyjesz prochów, to się rozsypiesz 

myśl
zebrała 1 fiszkę • 12 czerwca 2019, 21:58

Poz­nasz KO­GOŚ i za­pom­nisz CO to miłość 

myśl • 11 czerwca 2019, 23:15

PSY

Do­padł Two­jej cza­ry goryczy
I chłepce
Szczeniak
Jak sta­ry wyjadacz

A ja ob­li­zuję szyjki
Flaszek
Po barach
Po Twoich wargach

Nie byłem dla Ciebie
Wystarczająco
Dobry
Suko

Zarżnę
Cię
Rozkawałkuję
I zjem 

erotyk • 11 czerwca 2019, 22:57

O us­tach się nie dyskutuje 

myśl
zebrała 1 fiszkę • 10 czerwca 2019, 21:04

Z wo­dy og­nistej i kos­tek lo­du człowiek 

myśl
zebrała 1 fiszkę • 10 czerwca 2019, 21:03

KOŚCI

Kocham Cię
Psychopatycznie
Ek­ran dotykowy
Pe­ni­sem wodzę wzdłuż Two­jej kości policzkowej

Kocham Cię
Psychopatycznie
Chciałem na­wet sprzątnąć rodziców
Żebyś mogła mieć ten swój święty spokój, hi­gienę oso­bistą oraz komfort

Kocham Cię
Psychopatycznie
Jak pies zag­rze­bu­je w ziemi kości
Tak ja roz­ko­puję w pościeli Two­je włosy
Które zos­tały zrzucone

Kocham Cię
Psychopatycznie
i Psycho­pa­tycznie
Cię znienawidzę 

erotyk
zebrał 1 fiszkę • 9 czerwca 2019, 22:55

PlESCHOPATA

POD PSEUDONIMEM NIE MA PRESJI

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Zamyslenie.pl

PlESCHOPATA

Użytkownicy
O P Q
Pokaż
Kalendarz
Aktywność

wczoraj, 00:27silvershadow sko­men­to­wał tek­st Pragnąłeś kiedyś tak bar­dzo, [...]

przedwczoraj, 23:55PlESCHOPATA sko­men­to­wał tek­st Inteligencja; zba­wienie, ciężar?

przedwczoraj, 23:54PlESCHOPATA sko­men­to­wał tek­st Po pi­wie piw­ne oczy [...]

przedwczoraj, 23:52PlESCHOPATA sko­men­to­wał tek­st Pragnąłeś kiedyś tak bar­dzo, [...]

przedwczoraj, 23:51PlESCHOPATA do­dał no­wy tek­st Za­lej ro­ba­ka, niech też [...]

przedwczoraj, 10:46PlESCHOPATA do­dał no­wy tek­st Pragnąłeś kiedyś tak bar­dzo, [...]

13 czerwca 2019, 19:23Cropka sko­men­to­wał tek­st 23

13 czerwca 2019, 11:50$$ ma­ny sko­men­to­wał tek­st Z prochu pow­stałeś, w [...]